Ledamoter
Porthan683

Henrik Gabriel Porthan


f. 8.11.1739   d. 16.3.1804

Professor i vältalighet vid Åbo akademi, bibliotekarie där, senare tit. kansliråd, historiker, urkundsutgivare.


Arbetande ledamot
- Invald 15.1.1788 (nr 21)


Bibliografiska uppgifter

Bref från H. G. P. till samtida, utg. af E. Lagus, 1–2 (1898, 1912);
Se även brev under svensk ledamot nr 33, Matthias Calonius.

SBL, SMoK, Suomen kansallisbiografia,
Biografiskt lexikon för Finland, vol. 1 (2008).

F. M. Franzén, Minnesteckningar, 3 (1860, s. 389–421);
J. Jaakkola, ”H. G. P. [som kyrkohist. forskare]” (Finska Kyrkohist. samf:s handlingar 46, 1942, s. 101–109);
H. Järta, Minne af ... H. G. P. (KVHAA:s handlingar 18, 1846, s. 359–367);
M. Kerkkonen i Historiallinen aikakauskirja 1939;
A. Neovius i Historiallinen arkisto 15 (1897);
M. G. Schybergson, H. G. P. Lefnadsteckning, 1–2 (1908–11);
A. Schück, Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens förbindelser med Finland (Fornvännen 1940, s. 222 ff.);
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 84 f.).