Ledamoter
Neikter682

Jacob Fredrik Neikter


f. 23.5.1744   d. 4.5.1803

Professor i litteraturens historia, sedan skytteansk professor vid Uppsala universitet, universitetsbibliotekarie där.


Arbetande ledamot
- Invald 23.5.1786 (nr 20)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

C. Annerstedt, Förteckning å Upsala universitetsbiblioteks ledare (Uppsala universitets biblioteks minnesskrift 1621–1921, 1921, s. 19);
A. Nilsson, Jakob Fr. N. (Samlaren 1913, s. 177–263);
PHT 23, 1922, s. 70;
J. L:son Samzelius, Den moderna vitterhetens introduktion i Uppsala universitetsbibliotek. Några anteckningar till belysning av J. F. N:s litterära kosmopolitism (Symbola litteraria, 1927, s. 211–218);
T. T. Segerstedt, Moral sense-skolan och dess inflytande på svensk filosofi (1937);
StvT 25, 1922, s. 307 f.;
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931);
M. Åmark, J. F. N. Hans förfäder och ättlingar (PHT 39, 1938, s. 128–150).