Ledamoter
Hallenberg681

Jonas Hallenberg


f. 7.11.1748   d. 30.10.1834

Kungl. sekreterare, rikshistoriograf, historiker, arkeolog, språkforskare, numismatiker och teolog, riksantikvarie.


Arbetande ledamot
- Invald 23.5.1786 (nr 19)


Sekreterare 8.2.1803–22.4.1819. Preses 1789 (2. h), 1794 (2. h), 1827 (1. h)

Bibliografiska uppgifter


Papper i UUB.
Illustrium virorum testimonia atque epistolae [utg. av J. H.] (1832);
A. B. Carlsson, J. H:s anteckningar och samlingar (Uppsala universitets biblioteks minnesskrift 1621–1921, tr. 1921, s. 498–525).

SBL, SMoK.

N. Ahnlund, Historieskrivaren J. H. (1923. Omtryckt, utan noter, i dens., Kring Gustav Adolf, 1930, s. 205–234);
C. A. Hessler, ”Aristokratfördömandet”. En riktning i svensk historieskrivning (Scandia, 15, 1943, s. 227–233);
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
B. E. Hildebrand, Minnesteckning öfver J. H. (1880);
K. Kumlien, Till kännedomen om J. H:s liv och historieforskning (HT, 54, 1934, s. 40–47);
G. Löw, Sveriges forntid i svensk historieskrivning, 2 (1910, s. 40 f.);
E. Norberg, J. H. 1748–1834 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
J. H. Schröder, Minne af mag. J. H. (1838);
A. V. Ström, Ein unbekannt gebliebener Ausleger der Johannesoffenbarung (Theologische Studien und Kritiken, Bd 108, 1937, s. 65–80);
—, En märklig lekmannaexeget för hundra år sedan. Något om J. H:s förbisedda teologiska produktion (Sv. exegetisk årsbok, 3, 1938, s. 17–43).