Ledamoter
Lid%c3%a9n677

Johan Henrik Lidén


f. 6.1.1741   d. 23.4.1793

Tit. professor, lärdomshistoriker; donator.


Arbetande ledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 15)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB och LSB m.fl. ställen (se vidare Lindholms nedan nämnda arbeten).
Fredrik Mallet och J. H. L. En brevväxling från åren 1769–1770, utg. av H. J. Heyman (Lychnos 1938, s. 271–310);
H. Lundgren, Brev från J. H. L. och M. G. Wallenstråle (Samlaren 1947, s. 109 ff.).

SBL, SMoK.

L. Lindholm, J. H. L., lärd och resenär (1978), i Lindholms båda nämnda arbeten anförda källor och litt.;
A. Nelson, J. H. L:s levnad. En konturteckning (Linköpings biblioteks handl., ny serie, 2: 1, 1934);
—, Bidrag till J. H. L:s biografi (Acta ostrogothica, 3, 1935, s. 103–111);
A. Wilde, Lefvernes beskrifning öfver ... J. H. L. (KVHAA:s handlingar 7, 1802, s. 382–398).