Ledamoter
Adlerbeth675

Gudmund Jöran Adlerbeth


f. 21.5.1751   d. 7.10.1818

Konungens handsekreterare, tit. expeditionssekreterare, riksantikvarie, författare.


Arbetande ledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 13)


Sekreterare 7.5.1786–7.12.1793. Preses 1810 (1. h), 1813 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i KB och UUB.
A:s Historiska anteckningar, utg. E. Tegnér, 1–2 (1892–93);
A:s Gustaf III:s resa i Italien, utg. H. Schück (Svenska memoarer och bref, 5, 1902).

SBL, SMoK.

R. G:son Berg, Stilistiska sträfvanden hos Tranér och Adlerbeth., I (Språk och stil, 5, 1905, s. 205–233);
A. Blanck, Den nordiska renässansen i sjuttonhundratalets litteratur (1911);
M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882, s. 9–15);
Gustavianska bref, utg. af H. Schück (1918);
H. Järta, Inträdestal [över A.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 12, s. 33–97);
L. Landen, G. J. A.: en biografisk och litteraturhistorisk studie med tonvikt på Poetiska Arbeten 1803 (1973);
—, G. J. A. En biografi (Filologiskt arkiv, 43, 2000);
—, G. J. A. om Gustaf III:s italienska resa 1783–84: [dagboken från 1783–1784], 1998);
N. L. Rasmusson, Medaljer och jetoner slagna av KVittA och KVHAA 1753–1953 (1953);
Henrik Schück, KVHAA;
—, SA;
Herman Schück, G. J. A:s litterära ställning (Samlaren 1946, s. 52–78);
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 64 f.);
F. Sällström, Kring Kungl. Vitterhetsakademiens medalj över G. G. A. (Fornvännen 1946, s. 348–368);
P. G. Vejde, Ramsjöholm (1921);
C. A. Westerblad, Ett bidrag till den nordiska renässansens stiluppfattning. G. G. A:s utlåtande öfver Lings ”Agne” (Språk och stil, 18, 1918, s. 145–155).