Ledamoter
Sernsk%c3%b6ld673

Samuel Sernsköld


f. 9.9.1713   d. 24.5.1797

Förste expeditionssekreterare i Inrikes civilexpeditionen.


Arbetande ledamot
- Invald 20.3.1786 (nr 11)


Preses 1788 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

N. von Rosenstein, Tal öfver ... S. S. 1 junii 1797, då dess vapen sönderslogs (1797).