Ledamoter
Bring, o

Ove Bring


f. 25.8.1943

Professor i internationell rätt vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan


Arbetande ledamot Ff
- Invald 2.12.2003 (nr 466)