Ledamoter
Lagergren127 face0

Gunnar Karl Andreas Lagergren


f. 23.8.1912   d. 28.12.2008

Riksmarskalk, hovrättspresident, ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag och ledamot av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg; jur. hedersdr.


Hedersledamot Ff
- Invald 3.6.1980 (nr 142)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i RA.

S. Strömholm, [nekr.] i KVHAAÅ 2010, s. 19-26.