Ledamoter

Carl Ragnar Kempe


f. 21.5.1901   d. 11.7.1979

Civilingenjör, direktör, fil. hedersdr.


Hedersledamot
- Invald 6.3.1973 (nr 139)


Bibliografiska uppgifter

Svenska teknologföreningen 1861–1936. Biografier 2 (1937).

A. Andersson, R. K. (KVHAAÅ 1980, s. 25–26);
G. Knutsson, Minnesord i Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift II 9 (1980, s. 311).

Artikel vid frånfället:
B. Lyberg i SvD 14/7 1979.