Ledamoter

Torgny Segerstedt


f. 11.8.1908   d. 28.1.1999

Professor i filosofi, senare sociologi vid Uppsala universitet, rector magnificus för universitetet.


Hedersledamot Ff
- Invald 9.11.1972 (nr 138)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i UUB.
Å. Davidsson, T. S:s tryckta skrifter (1978).

SBL, SMoK.

A. Larsson, Det moderna samhällets vetenskap: om etableringen av sociologin i Sverige 1930–1955;
B. Ralph, Inträdestal (SAH från år 1986, 26, 2000);
S. Strömholm, T. S. (KVHAAÅ 2000, s. 26–30);
—, T. S. in memoriam (VSU, Annales 1999, 2000).

M. H:son Holmdahl, S. Strömholm & B. Sundqvist, nekr i SvD 30/1 1999.

Festskrift:
B. Lindskog, red., Universitetet och forskningen: studier tillägnade T. S. på sextioårsdagen (1968).