Ledamoter

Jacob Wallenberg


f. 27.9.1892   d. 1.8.1980

Bankdirektör, ekon. o. med. hedersdr.


Hedersledamot Ha
- Invald 3.10.1972 (nr 137)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

G. Aalders, The art of cloaking ownership: the secret collaboration and protection of the German war industry by the neutrals: the case of Sweden (1996);
E. Dahmén, [nekr.] i KVHAAÅ 1981, s. 29–32;
H. Lindgren, J. W. 1892–1980 (2007);
E. Lundberg, J. W. som Nationalekonom (Skandinaviska enskilda bankens kvartalsskrift 9, 1980:3/4, s. 51–55);
G. Nylander, Carl Goerdelers fredstrevare via bröderna Wallenberg: några nya dokument från andra världskriget (Scandia 1998, s. 245–277, 331);
G. Unger, J. W., Porträtt och pamflett (1953, s. 181–187);
J. W. 1892–1980: minnesbilder [1992].

Fick på 80-årsdagen sig tillägnad en festskrift.