Ledamoter

Bror Arvid Sture Petrén


f. 3.10.1908   d. 13.12.1976

Ambassadör, president i Svea hovrätt, ledamot av Internationella domstolen.


Hedersledamot Ha
- Invald 4.3.1969 (nr 136)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i LUB.

SBL, Svensk juristmatrikel (1964).

G. Berg, [nekr.] i Rig 60 (1977), s. 33–34;
F. Castberg, [nekr.] i SvJT, 62 (1977), s. 85–86;
L. Geijer, S. P. (KVHAAÅ 1977, s. 42–44);
E. Lönnroth, Minnesord i SkS 1967–1980 (1985, s. 28);
S. Rudholm, Inträdestal i SA (SA:s handingar 85 (1977), s. 37–70);
—, [nekr.] i SvJT, 62 (1977), s. 82–85;
G. Unger, S. P. (Silhuetter (1969, s. 172–176).

Artiklar vid frånfället:
L. Geijer i DN 15/12, K. R. Gierow i SvD 14/12, A. Palmqvist i SvD 14/12, H. Sehlin i SvD 14/12 och H. Åkerhielm i SvD 18/12 1976.