Ledamoter

Henning Throne-Holst


f. 25.7.1895   d. 24.3.1980

Direktör, grundare av Marabou.


Hedersledamot Ha
- Invald 5.3.1968 (nr 135)


Bibliografiska uppgifter

H. T.-H., Mitt livs företag (1973).

NBL.

K. Lindegren, H. T.-H. (Meddel. fr. K. Akad. för de fria konsterna 1979–1981, s. 20–21);
T. Säve-Söderbergh, [nekr.] i KVHAAÅ 1981, s. 25–28.

Arttiklar vid frånfället:
L. Belfrage och H. Mogren i DN 26/3, T. Boye i SvD 1/4 och R. Rausing i DN 1/4 1980.