Ledamoter
Brehmer, b

Berndt Olov Brehmer


f. 11.5.1940   d. 19.5.2014

Professor i ledningsvetenskap, särskilt beslutsprocesser, vid Försvarshögskolan, prorektor vid Försvarshögskolan.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 5.6.1990 (nr 419)


Bibliografiska uppgifter

G. Johansson & N-E. Sahlin, [nekr.] KVHAAÅ 2015, s. 25–32.
B. Waldemarsson, Minnesord över bortgångna ledamöter, KrVA:s Handlingar och Tidskrift, nr 4, dec. 2014, s. 6. 

Nekr. i DN 14/6 av G. Graninger och L. Ingelstam, i SvD 25/6 2014 av J. Kuylenstierna och P. Thunholm.