Ledamoter

Johan Carl Kempe


f. 8.12.1884   d. 8.7.1967

Verkst. direktör och disponent för bl. a. Mo o Domsjö AB och Gideå o Husums AB, samt ordförande i styrelsen för Mo o Domsjö AB; fil. o. tekn. hedersdr, konstsamlare.


Hedersledamot Ha
- Invald 3.5.1960 (nr 130)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

D. Strömbäck, [nekr.] i KVHAAÅ 1968, s. 70–72;
G. Unger, C. K. (Porträtt och pamflett (1953, s. 118–133);
—, C. K. Den siste patriciern (1967).

Fick på 80-årsdagen sig tillägnad en festskrift.