Ledamoter
Rettig660

Carl Herbert Rettig


f. 4.4.1888   d. 3.7.1962

Dr phil., historiker, godsägare, konst- och antikvitetssamlare. Skänkte bl. a. Skånelaholms slott och Rettigska huset i Stockholm till KVHAA. Stiftare av det Rettigska priset.


Hedersledamot Ha
- Invald 3.6.1958 (nr 129)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i RA.

SBL (i släktart.).

K. Franzén, Familjen Rettig och donationerna till Kungl. Vitterhetsakademien (2006);
N. Sundquist, H. R. in memoriam (Uppland 1962, s. 126–127);
P.-O. Westlund & B. Karlgren, [nekr.] i KVHAAÅ 1963, s. 50–53.

Artikel vid frånfället:
P-O. Westlund i SvD 5/7 1962.