Ledamoter
Stevern659

Nils Einar Lennart Vult von Steyern


f. 27.4.1887   d. 12.5.1966

Justitieråd, riksmarskalk, förutvarande statsråd.


Hedersledamot Ff
- Invald 3.12.1957 (nr 128)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

SMoK, Svensk juristmatrikel (1964).

H. Guldberg, [nekr.] i SvJT 51 (1966), s. 377–378;
S. Ljungman, Minnesord i K. Musikaliska akademiens årsskrift 1966, s. 6;
D. Strömbäck, [nekr.] i KVHAAÅ 1967, s. 62–64.