Ledamoter
Thomson658

Arthur Natanael Thomson


f. 6.11.1891   d. 15.7.1977

Landshövding, universitetskansler.


Hedersledamot Ha
- Invald 28.8.1956 (nr 127)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

SMoK. LUM 1967–68 (1968). Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar 3 (1986). UUM 1951–1960 (1975).

C.-G. Andrén, A. T. (VSLÅ 1978, s. 95–106);
G. Berg, Minnesord i Saga och sed, 1978, s. 13–15;
S. Carlsson, A. T:s vetenskapliga författarskap (Festskrift till A. T. 1961, s. 1–18);
T. Erlander, A. T. Minnesteckning (K. Fysiografiska sällskapet i Lund. Årsb. 1978, s. 73–80;
S. Kjöllerström, Minnesord över A. T. i HVSLÅ 1977–1978, s. 23–32;
E. Lönnroth, A. T. Minnesord i SkS 1967–1980 (1985), s. 28–29;
D. Norberg, A. T. i KVHAAÅ 1978, s. 30–31.

Artiklar vid frånfället:
J. Ericsson i DN 16/7 och T. Segerstedt i SvD 16/7 1977.

Fick på 70-årsdagen sig tillägnad en festskrift.