Ledamoter
Tengbom654

Ivar Justus Tengbom


f. 7.4.1878   d. 6.8.1968

Arkitekt, professor i arkitektur vid Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, senare generaldirektör och chef för Byggnadsstyrelsen.


Hedersledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 123)


Bibliografiska uppgifter

A. Bergström, Att studera I. T:s arkitektur, (Nordisk arkitekturforskning 2000:1/2, s. 7–12);
—, Arkitekten I. T.: byggnadskonst på klassisk grund (2001);
—, En svensk gård på romersk grund: arkitekten I. T. och byggnaden för Svenska Institutet i Rom (Humanist vid Medelhavet: reflektioner och studier samlade med anledning av Svenska institutet i Roms 75-årsjubileum, 2001, s. 402–410);
S. Karling, [nekr.] i KVHAAÅ 1969, s. 84–89;
R. Millhagen, I Tessins anda: en studie av I. T. som slottsarkitekt (D-uppsats, Stockholms Universitet, 2001);