Ledamoter
Und%c3%a9n652

Bo Östen Undén


f. 25.8.1886   d. 14.1.1974

Professor vid Uppsala universitet, rector magnificus där, senare kansler för rikets universitet, justitieminister, utrikesminister.


Hedersledamot
- Invald 5.6.1944 (nr 121)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i KB.
U. Willers, Bibliografi över Ö. U:s tryckta vetenskapliga och politiska skrifter 1906–1966 (1966).
Hans Anteckningar, 1918–1952 och Anteckningar, 1952–1966, utg. av K. Molin (Handlingar. SkS, 24–25, 2002).

SMoK. UUM 1937–1950 (1953), 1951–1960 (1975).

W. M. Carlgren, Bröder emellan: ur Torsten Undéns brev till sin broder Östen (Samtidshistoria och politik: vänbok till Karl Molin, 2004);
G. Jarring, [nekr.] i KVHAAP 1974, s. 35–38;
O. Kronvall, Ö. U:s sovjetsyn och sovjetpolitik 1945–1962 (Arbetsrapport. Forskningsprogrammet Sverige under kalla kriget, 2003);
R. H. Lindholm, Gåtan Undén (Kungl. KrVAs handlingar och tidskrift, 1999 (203):4, s. 125–127);
Y. Möller, Ö. U.: en biografi (1986);
A. Norlin, Undénplanen, ett lyckat misslyckande (Arbetsrapport. Forskningsprogrammet Sverige under kalla kriget, 5, 1998);
K. Zetterberg, Sverige på världsarenan: Några linjer i Ö. U:s syn på det internationella systemet, Sovjetunionen och den internationella politiken 1919–1965 och vägen mot den aktiva, svenska utrikespolitiken (Att skåda Sovjetunionen i vitögat: sex studier kring svenska relationer till Sovjetunionen under det kalla kriget, 2004, s. 61–118);
W. Wachtmeister, Som jag såg det: händelser och människor på världsscenen (1996).

Festskrift till 70-årsdagen:
Festskrift till Ö. U. den 25 augusti 1956 (1956).