Ledamoter
Ekeberg651

Lars Birger Ekeberg


f. 10.8.1880   d. 30.11.1968

Professor i juridik vid Stockholms högskola, justiteminister, president i Svea hovrätt, slutligen riksmarskalk.


Hedersledamot
- Invald 5.6.1944 (nr 120)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.
B. Ersman, Förteckning över B. E:s skrifter 1904–1950 i nedan nämnda festskrift.

SMoK.

Å. Holmbäck, [nekr.] i KVHAAÅ 1969, s. 69–83;
S. Petrén, B. E.: inträdestal i SA (1969).

Festskrift till 70-årsdagen:
Festskrift tillägnad Hans Excellens Riksmarskalken Juris Doktor B. E. den 10 augusti 1950 (1950).