Ledamoter
Sernander650

Johan Rutger Sernander


f. 2.11.1866   d. 27.10.1944

Professor i växtbiologi vid Uppsala universitet, kultur- och vetenskapshistorisk författare.


Hedersledamot
- Invald 7.4.1936 (nr 119)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv hos Växtbiologiska institutionen, Uppsala universitet.

SBL, SMoK.

R. Fries, [nekr.] i Sv. Linnésällsk:s årsskr. 1945;
N. H. Nilsson, [nekr.] i Fysiografiska sällsk:s i Lund förhandlingar 1945;
L. von Post, [nekr.] i Ymer, 64, 1944, s. 265–269;
—, [nekr.] i VSUÅ 1945, s. 17–20;
S. Selander, [nekr.] i Sveriges natur 1945;
C. Skottsberg, [nekr.] i Minnestal i Göteborgs KVVS … 1943–1947 (1948, s. 67–76).

Son till Johan Otto Wedberg, svensk hedersledamot nr 88.