Ledamoter
Wedberg648

Carl Otto Birger Wedberg


f. 28.9.1870   d. 2.10.1945

Justitieråd, historisk-biografisk, juridisk och rättshistorisk författare.


Hedersledamot
- Invald 17.10.1929 (nr 117)


Preses 1940–6.3.1945

Bibliografiska uppgifter

Arkiv i KB.
U. Willers, B. W:s tryckta skrifter (PHT 44, 1946, s. 71– 79).

SmoK.

N. Ahnlund, B. W. in memoriam (PHT 44, 1946, s. 67–70);
N. Alexanderson, Juristprofiler (1948, s. 155–165);
B. Ekeberg, Inträdestal [över W.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 56, 1945, s. 25–52);
G. Hafström, [nekr.] i HT, 65, 1945, s. 357 f.;
H. Munktell, B. W. in memoriam (Tidsskrift for rettsvidenskap, 59, 1946, s. 341 ff.).