Ledamoter
Clason647

Isak Gustaf Clason


f. 30.7.1856   d. 19.7.1930

Arkitekt, byggnadsråd.


Hedersledamot
- Invald 4.6.1929 (nr 116)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Nordiska museet, Stockholms stadsarkiv och Akad. för de fria konsterna.

SBL, SMoK.

V. Almquist & A. Lindblom, I. G. C. (Fataburen 1930, s. 51–55);
E. Backman Broomé, I. G. C:s ombyggnad av Selma Lagerlöfs Mårbacka (D-uppsats, Uppsala universitet, konstvetenskapliga inst., 2004);
S. Curman, Till I. G. C:s minne (Fataburen 1936, s. 1–6);
T. Lindmark, I. G. C. i VAÅ 1932, s. 249–271;
H. Edestrand & E. Lundberg, I. G. C. (1968);
M. Fredriksson, Pietet eller vandalism? I. G. C:s herrgårdsprojekt i Östergötland (Stockholm: Avd. för restaureringskonst, Arkitektursk., Konsthögsk., 1996);
—, Att forska om genomförda restaureringsprojekt: I. C:s herrgårdsrestaureringar (Nordisk arkitekturforskning 2000:1/2, s. 21–29);
G. Indebetou & E. Hylander, Svenska teknologföreningen 1861–1936, 1 (1937, s. 191);
B.-I. Johansson, Arkitekter och studieresor på 1880-talet (Valör 1993:3, s. 28–40);
J. Mårtelius, Göra arkitekturen historisk: om 1800-talets arkitekturtänkande och I G Clasons Nordiska museum ( KTH, 1987);
M. Persson, I. G. C. (Dalarna 71, 2001, s. 190–195);
H. von Platen, I. G. C. och nationalromantiken (Valör 1994:3, s. 23–26).