Ledamoter
Ed%c3%a9n646

Nils Edén


f. 25.8.1871   d. 16.6.1945

Professor i historia vid Uppsala universitet, statsminister, landshövding i Stockholms län, jur. hedersdoktor.


Hedersledamot
- Invald 7.12.1926 (nr 115)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB och RA.
Minnen, med kommentarer och en skildring av N. E:s ledarskap, utgivna av L. Kihlberg (1969).

SBL, SMoK.

N. A[hnlund], [nekr.] i HT, 65, 1945, s. 249 ff.;
L. Edén, Från N. E.:s ämbetsmannaår (Min far, 1948);
A. Engström, Riksdagsgubbar (1915, s. 64 f.);
G. Gerdner, Det svenska regeringsproblemet 1917–1920 (1946);
E. Logren, N. E. och hans statsmannagärning (1918);
B. Nerman, In memoriam N. E. (Fornvännen 1945, s. 362 f.);
T. Nilsson, N. E. 1871–1945 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
V. Spångberg, Från Arvid Posse till Per Albin Hansson (1936);
S. Swensson, Från Louis De Geer till Per Albin (1945);
T. Vallinder, N. E. och demokratins idéer (Liberala pionjärer, red. H. Holmberg, 2002, s. 124–143).

Festskrift:
Till N. E. på fyrtioårsdagen från tacksamma lärjungarne Sven Tunberg, A. B. Carlsson, Axel Brusewitz (1911).