Ledamoter
Smith645

Otto Smith


f. 29.1.1864   d. 27.5.1935

Dr. phil., industriidkare, bok-, mynt- och antikvitetssamlare; donator.


Hedersledamot
- Invald 1.12.1925 (nr 114)


Bibliografiska uppgifter

SBL (i art. om L. O. Smith), SMoK.

T. G. Appelgren, Doktor O. S:s Münzensammlung im Kgl. Münzkabinett Stockholm (KVHAA:s handlingar 38: 1, 1931);
G. Björkman, A selection of the objects in the Smith collection of Egyptian antiquities at the Linköping museum, Sweden (Bibliotheca Ekmaniana Universitatis regiae Upsaliensis, 65, 1971);
I. Collijn, [nekr.] i NTBB 1935, s. 203 ff.;
C. Nordenfalk, En medeltida bönbok från Metz i Linköpings Stifts- och Landsbibliotek (Linköpings biblioteks handlingar, ny serie, 4:3, 1953).