Ledamoter
F%c3%bcrst644

Carl Magnus Fürst


f. 14.12.1854   d. 12.4.1935

Professor i anatomi vid Lunds universitet; antropolog, läkarhistoriker.


Hedersledamot
- Invald 3.6.1924 (nr 113)


Bibliografiska uppgifter


Papper i LUB.
Professor Carl M. Fürsts tryckta skrifter (1919, Lunds universitets årsskrift. N.F. Avd. 2. Bd 25, 1929).

SBL, SMoK.

G. Backman, [nekr.] i Ymer 55 (1935, s. 263–272);
—, [nekr.] i Nord. medicinsk tidskrift 9, 1935, s. 1040–1044;
—, [nekr.] i Anatomische Anzeigen 81, 1935–36, s. 114–125;
C. Hesser, [nekr.] i Hygiea, 97, 1935, s. 321–343;
O. T. Hult, [nekr.] i Svenska läkartidningen, 32, 1935, s. 737–741;
S. Högnäs, ”När de döda vittna”: om anatomen och kulturhistorikern C. M. F. (Kulturanatomiska studier, red. G. Broberg (2001, s. 53–64);
I. Lindskog, Läkarefamiljen Fürst: en släktskildring: till 100-årsminnet av professor C. M. F:s födelse den 14 december 1854 (1954);
G. Petrén, Lunda-medici och några andra (1943);
G. Retzius, Biografiska anteckningar och minnen, 2 (1948);
O. Rydbeck, [nekr.] i HVSL. Årsber. 1935–36, s. LIII–LXII;