Ledamoter
Trygger643

Ernst Trygger


f. 27.10.1857   d. 23.9.1943

Justitieråd, senare kansler för rikets universitet, stats- och utrikesminister.


Hedersledamot
- Invald 10.1.1922 (nr 112)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i RA.
Bibliografi över T:s skrifter i SvJT 1937, s. 576–577.

SMoK.

T. Aronson, Konservatism och demokrati: en rekonstruktion av fem svenska högerledares styrelsedoktriner (1990);
N. Alexanderson, Juristprofiler (1948, s. 142–154);
B. Ekeberg i SvJT 1943, s. 657–660;
G. Gerdner, Det svenska regeringsproblemet 1917–1920 (1946);
T. Höjer, Sam. Clasons brev under bondetågskrisen (HT, 71, 1951, s. 188–206);
J. V. Johansson, Minnestal i Göteborgs KVVS ... 1943–1947 (1948, s. 36–44);
E. Palmstierna, Åtskilliga egenheter (1950, s. 57–60).