Ledamoter
S%c3%b6derblom641

Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom


f. 15.1.1866   d. 12.7.1931

Ärkebiskop i Uppsala.


Hedersledamot
- Invald 13.1.1920 (nr 110)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB. 
S. Runestam, N. S:s samling i Uppsala universitetsbibliotek (Kyrkohistorisk årskrift 2000, 100, s. 167–208);
N. S.: brev – lettres – Briefe – letters: a selection from his correspondence, ed. D. Lange (1967);
N. S.: Briefe und Botschaften an einen deutschen Mitarbeiter: Gedächtnisschrift zum hundertsten Geburtstag des schwedischen Erzbischofs, herausg. von F. Siegmund-Schultze (1966);
Briefwechsel 1909–1931: Friedrich von Hügel, N. S., Friedrich Heiler, mit Einl. und Komment. hrsg. von P. Misner (1981);
En brevskrivartrio: ur korrespondensen mellan N. S., Albert Schweitzer och Greta Lagerfelt, med kommentarer av H. Tigerström (1986);
N. S., Minnen från åttio- och nittiotalen (1926);
S. Ågren, Bibliografi [över N. S:s tr. skr.] i: N. S. in memoriam, 1931, s. 391–459.

SMoK.

T. Andræ, N. S. (1931);
—, Minne av N. S.: Inträdestal i Svenska akademien den 20 december 1932 (1933);
E. Berggrav, N. S., geni og karakter (1931);
C. J. Curtis, N. S’s concept of revelation (1965);
—, N. S., theologian of revelation (1966);
—, Söderblom: ecumenical pioneer (1967);
S. Dahlgren, N. S. as a European (1993);
Den gamla prästgården (1940, s. 64–74);
E. Ehnmark, Religionsproblemet hos N. S. (1950);
S. Gehlin, N. S., freden och ekumeniken (2008);
B. Hesselman, N. S. i KVAÅ 1933, s. 305–332;
B. Hildebrand, Ärkebiskop N. S:s härstamning (PHT, 32, 1931, s. 153–159);
F. Holmström, Uppenbarelsereligion och mystik. En undersökning av N. S:s teologi (1937);
Hågkomster och livsintryck, 12 (1931), 14 (1933), 15 (1934);
N. Karlström, Kristna samförståndssträvanden under första världskriget 1914–1918, med särskild hänsyn till N. S:s insats (1947);
—, Ekumeniska preludier: N. S:s utveckling till internationell kyrkoledare (1949);
J. Landquist, Som jag minns dem (1949, s. 85–94);
E. Lehmann, N. S. (Ord och bild 1914, s. 513–528);
J. Lehmann, Svenske portrætter (1926);
A. Lindblom, De gyllene åren (1952, s. 40 ff.);
G. Lizell, N. S: Några personliga minnen (Karlstads stifts julbok, 20, 1931, s. 13–27);
C-G. Lundgren, N. S., vår store ärkebiskop (1986);
E. Malmeström, Eklund, Söderblom och Billing: anteckningar och minnen (1969);
O. Nystedt, N. S. (1931);
S. Palmborg, N. S. (1948);
E. Palmstierna, Åtskilliga egenheter (1950, s. 78–81);
The relevance of theology: N. S. and the development of an academic discipline: proceedings from a conference held in Uppsala, April 14–16 2002, ed. C. R. Bråkenhielm and G. Winquist Hollman (2002);
S. Runestam, Söderblomsstudier (2004);
A. O. Schwede, N. S.: ein Lebensbild (1967);
E. J. Sharpe, N. S. and the study of religion (1990);
B. Sundkler, N. S.: his life and work (1968);
—, N. S. och hans möten (1975);
A. Söderblom, På livets trottoir: några minnesanteckningar, [1]–2 (1948, 1956);
N. S. in memoriam, red. av N. Karlström (1931);
N. S. utg. C. F. Hallencreutz och Ö. Sjöholm (2000);
L. Wahlström, Glada givare (1929, s. 159–190);
H. Åkerberg, Omvändelse och kamp: en empirisk religionspsykologisk undersökning av den unge N. S:s religiösa utveckling 1866–1894 (1975);
G. Åsbrink & K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935, s. 467–485).Festskrifter:
Till ärkebiskop Söderbloms sextioårsdag 15/1 1926;
Nathan Soederblom and his contribution to the study of religion: essays in commemoration of the 50th anniversary of his death, ed. E. J. Sharpe and A. Hultgård (1986).

1941 bildades Nathan Söderblom-sällskapet, som sedan 1942 ger ut årsboken Religion och Bibel.