Ledamoter
Quennerstedt639

August Wilhelm Quennerstedt


f. 3.7.1837   d. 29.4.1926

Professor i zoologi vid Lunds universitet; historisk samlare och utgivare.


Hedersledamot
- Invald 8.10.1918 (nr 108)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.
A. W. Q., Från ett studentrums Horisont (Under Lundagårds kronor, 1 (1918, s. 128–154);
—, Mina första levnadsminnen (Fören. Det gamla Lunds skrifter, 3, 1921).

SBL, SMoK.

Gertz, s. 148;
C. F. W. Riben, [nekr.] i KrVA:s handl. 1926, s. 293–296.