Ledamoter
C.o. m%c3%b6ller638

Carl Oscar Möller


f. 20.4.1857   d. 4.12.1933

Överintendent och chef för Överintendentsämbetet, arkitekt.


Hedersledamot
- Invald 3.4.1914 (nr 107)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB, Arkitekturmuseet (dep.) och i Akademiens för de fria konsternas arkiv.

SBL, SMoK.
G. Indebetou & E. Hylander, Svenska teknologföreningen 1861–1936, I (1937, s. 207).