Ledamoter
Bj%c3%b6rlin637

Johan Gustaf Björlin


f. 14.10.1845   d. 13.6.1922

Generallöjtnant, krigshistoriker.


Hedersledamot
- Invald 6.5.1913 (nr 106)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Krigsarkivet.
G. B., Flydda tider: anteckningar och minnen (1978);
Bibliografi, se Bergman nedan.

SBL, SMoK.

E. Bergman, General G. B.: en minnesteckning och bibliografi (Hembygden 1923);
P. S[örensson], J. G. B. (HT, 42, 1922, s. 250 f.).