Ledamoter
S%c3%b6derwall635

Knut Fredrik Söderwall


f. 1.1.1842   d. 30.5.1924

Professor i nordiska språk vid Lunds universitet.


Hedersledamot
- Invald 4.5.1909 (nr 104)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB. Bibliografi i Festskrift till K. F. S. (1912).

SMoK.

G. Cederschiöld, Studiet av nordiska språk vid början av 1870-talet (Under Lundagårds kronor, 2, 1921, s. 21 ff.);
B. Ejder, Om Söderwalls fornsvenska ordbok. En orientering och handledning för nyttjare (VSLÅ 1984, s. 37–46);
E. Hellquist, [nekr.] (ANF 41, 1925, s. 207–212);
A. Kock, Inträdestal [över S.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 35, 1923–24, s. 371–413);
E. Olson, In memoriam: Minnesteckningar (1937, s. 23–33).

Festskrift:
Festskrift till K. F. Söderwall: på hans sjuttioårsdag den 1 januari 1912 (1911).