Ledamoter
C.h. lewnhaupt634

Carl Harald Eugène Lewenhaupt


f. 7.6.1849   d. 11.2.1927

Greve, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, litteraturhistoriker, fideikommissarie till Säbylund.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.4.1906 (nr 93)

Hedersledamot
- Invald 7.4.1908 (nr 103)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Säbylunds arkiv.

SBL, SMoK.

J. M. Hulth, [nekr.] (NTBB, 14, 1927, s. 178 ff.);
Meddel. fr. fören. Örebro läns museum, 10 (1930, s. 151 ff. [nekr.]).