Ledamoter
C.c. bonde633

Carl Carlson Bonde


f. 11.6.1850   d. 16.11.1913

Friherre, överstekammarjunkare, talman, fideikommissarie till Ericsberg; historisk samlare och utgivare.


Hedersledamot
- Invald 4.2.1908 (nr 102)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA.

SBL, SMoK.

K. Bonde, Herren till Ericsbergs slott (Min far, 1948);
C. Forsstrand, Mina herrgårdsminnen (1928, s. 121–142);
E. Palmstierna, Åtskilliga egenheter (1950, s. 44 f.);
C. M. S[tenbock], C. C. B. (PHT, 15, 1913, s. 276–280);
F. Vult von Steijern, [nekr.] (NTBB 1914, s. 76–82);
F. U. Wrangel, Herrgårdar och deras herrar (1927, s. 353–361).