Ledamoter
Tamm632

Hugo Petrus Percival Tamm


f. 29.6.1840   d. 4.10.1907

Bruks- och godsägare (Österby, Fånöö).


Hedersledamot
- Invald 4.6.1907 (nr 101)


Bibliografiska uppgifter

Papper på Fånöö.

K. Husberg, H. T. såsom personlighet (HT, 46, 1926, s. 147–170;
rec. av Sondéns nedan anf. monogr.);
V. Millqvist, [nekr.] i Svea, 64, 1908, s. 188–192;
M. von Rosen, f. Tamm, En uppfostrare (Min far, 1948);
P. Sondén, H. T. till Fånöö, hans liv och livsåskådning (1925).