Ledamoter
Wirs%c3%a9n663

Carl David af Wirsén


f. 9.12.1842   d. 15.6.1912

Fil. dr, Svenska Akademiens ständige sekreterare; skald.


Hedersledamot
- Invald 3.4.1900 (nr 97)


Bibliografiska uppgifter

Papper i SA.

SMoK.

F. Böök, Essayer och kritiker (1913, s. 97–112);
H. Gyllander, Några minnen av C. D. af W. (Hågkomster och livsintryck, 2, 1922, s. 215–219);
V. von Heidenstam, Inträdestal [över W.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 25, 1911–13, s. 61–95);
E. A. Karlfeldt, Tankar och tal (1932, s. 125–131);
H. Schück, SA;
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 279 f.);
F. Vetterlund, Ur portföljen (1927);
—, Viktor Rydberg och C. D. af W. (Samlaren 1936, s. 75–107);
—, i Svensk tidskrift 1942;
E. af Wirsén, Minnen från fred och krig (1942).