Ledamoter
Bildt662

Carl Nils Daniel Bildt


f. 15.3.1850   d. 26.1.1931

Friherre, envoyé i Rom, historisk författare.


Hedersledamot
- Invald 3.4.1900 (nr 96)


Bibliografiska uppgifter

Papper i SA.

SBL, SMoK.

A. Lindblom, De gyllene åren (1952, s. 140 f.);
B. Wedberg, Inträdestal [över C. B.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 42, 1931, s. 17–51).