Ledamoter
Giljam661

Gustaf Fredrik Gilljam


f. 22.7.1832   d. 17.1.1908

Kansler för rikets universitet, förutvarande statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet.


Hedersledamot
- Invald 10.1.1899 (nr 95)


Preses 1901–1905

Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

Gertz, s. 200.