Ledamoter
Hammarskj%c3%b6ld631

Carl Gustaf Hammarskjöld


f. 22.2.1838   d. 1.4.1898

Justitieråd, förutvarande statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet.


Hedersledamot
- Invald 5.1.1897 (nr 94)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA.

SBL, SMoK.

N. Hammarskjöld, Ätten Hammarskjöld (1915, s. 418–424);
[Å. H. Hammarskjöld], [biogr. över H.] (Korsblomman 1899, s. 43–52);
G. Landberg, C. G. H:s brev från kyrkomötet 1868 (Kyrkohistorisk årsskrift 1941, s. 188–206);
H. Wieselgren, [nekr.] (Svea, 55, 1899, s. 253–256).