Ledamoter
Snoilsky630

Carl Johan Gustaf Snoilsky


f. 8.9.1841   d. 19.5.1903

Greve, överbibliotekarie vid Kungl. biblioteket; skald, bibliognost, numismatiker.


Hedersledamot
- Invald 2.4.1895 (nr 93)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.
C. S. och hans vänner. Ur skaldens brevväxling. [Utg. av R. C:son Berg], 1–2 (1917–18);
C. S:s och G. E. Klemmings brefväxling, utg. af R. G:son Berg (1919).

SBL, SMoK.

R. G:son Berg, Litteraturbilder (1912), s. 91–134;
Bukowskis katalog nr 155, 15/12 o. 16/12 1903;
F. Böök, Från åttiotalet (1926);
P. Hallström, C. S. En levnadsteckning (1933);
H. Hjärne, Inträdestal [över S.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 18, 1903, s. 7–37);
J. V. Johansson, S. som bibliofil (Bokvandringar, 1945, s. 255–324);
O. Levertin, Svenska gestalter (1903, s. 253–266);
—, Diktare och drömmare (1908, s. 217–224);
H. Olsson, Den unge S. (1941);
H. Schück, SA;
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 160–163);
F. Vetterlund, Ur portföljen (1927, s. 85–106);
C. D. af Wirsén, Om C. S:s skaldskap (Svea, 38, 1882, s. 9–30).