Ledamoter
Ehrenheim629

Pehr Jacob Ehrenheim


f. 4.8.1823   d. 20.3.1918

Kansler för rikets universitet, förutvarande statsråd; Grönsö.


Hedersledamot
- Invald 3.11.1891 (nr 92)


Bibliografiska uppgifter

Större delen av brevsaml. bränd, men politiska brev till E. på Grönsö.
P. J. E., Några minnen (1916).

SBL, SMoK.

Gertz, s. 200;
Hj. Hammarskjöld, Inträdestal [över E.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 30, 1918, s. 11–69);
H. Schück, SA;
S. Wallin, Grönsö (1952);
H. Wieselgren, Bilder och minnen (1889, s. 57–64);
N. Wohlin, P. J. von E. (KVAÅ 1919, s. 211–222).