Ledamoter
Bergman628

Carl Johan Bergman


f. 8.7.1817   d. 22.1.1895

Lektor i Visby, hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 19.3.1867 (nr 45)

Hedersledamot
- Invald 5.11.1889 (nr 91)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

SMoK.

T. Hagberg, Ett litterärt Uppsalakotteri … (Tidn. Upsala 5 mars 1931);
H. Wieselgren, I gamla dagar och i våra (1900, s. 564 ff.).