Ledamoter
Ehrensv%c3%a4rd627

Albert Carl August Lars Ehrensvärd


f. 10.1.1821   d. 31.1.1901

Greve, minister för utrikes ärendena, f.d. landshövding i Göteborgs och Bohus län, godsägare (Tosterup).


Hedersledamot
- Invald 17.1.1888 (nr 90)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA.

SBL, SMoK.

Gertz, s. 144;
För den politiska litt. rörande E. se SBL. [Sophie Ekman, f. Kurck, & Amelie Cederström, f. Ehrensvärd], Minnen 1848–1852 (1923);
H. Wieselgren, Bilder och minnen (1889).