Ledamoter
S%c3%a4ve626

Pehr Magnus Arvid Säve


f. 19.4.1811   d. 10.11.1887

Fil. hedersdr, f.d. antikvitetsintendent 4.6.1861–30.6.1865, f.d. läroverksadjunkt i Visby; samlare, språk- och fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.7.1862 (nr 37)

Hedersledamot
- Invald 10.3.1885 (nr 89)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB och ATA.

SMoK.

Bukowskis katalog nr 51, 6/3 1889;
H. Gustavson, P. A. S. som gotländsk språk- och folkminnesforskare (Gotländskt arkiv, 9, 1937, s. 51–61);
J. Hambraeus, Minnestal över P. A. S. … 1891 (ibid., 9, s. 4–26);
B. Nerman, Den gotländska fornforskningens historia (KVHAA:s handlingar 59:2, 1945);
R. Steffen, Ur P. A. S:s korrespondens (Gotländskt arkiv, 9, s. 35–50).