Ledamoter
Wedberg625

Johan Otto Wedberg


f. 31.3.1826   d. 10.2.1912

Justitieråd, bok- och myntsamlare.


Hedersledamot
- Invald 10.3.1885 (nr 88)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

A. Anjou, Riddare af konung Carl XIII:s orden 1811–1900 (1900, s. 163);
W. Swalin, Konungens Högsta domstol 1789–1879 (1879);
—, Bidrag till Kongl. Maj:ts kanslis personalhistoria efter 1809 (1892);
B. Wedberg, Lidingöliv i gamla dar (1924).