Ledamoter
Zetterwall624

Helgo Nikolaus Zetterwall


f. 21.11.1831   d. 17.3.1907

Arkitekt, överintendent och chef för överintendentsämbetet.


Hedersledamot
- Invald 13.5.1884 (nr 87)


Preses 1887 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Arkiv i KB.

SMoK.

E. Bohrn, Z:s planerade restaurering av Strängnäs domkyrka (Fornvännen 1948, s. 141–148);
H. Edestrand, Malmö rådhus (Malmö fornminnesfören:s årsskr. 1946, s. 113–135);
L. Weibull, H. Z. och Lunds domkyrka (Hist. tidskrift för Skåneland, 6, 1916, s. 412–420);
—, Lund, domkyrka. Dess ombyggnad 1860–1880 (1953).