Ledamoter
Hylt%c3%a9n cavallius623

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius


f. 18.5.1818   d. 5.7.1889

F.d. chargé d’affaires och generalkonsul i Rio de Janeiro; etnolog.


Hedersledamot
- Invald 2.6.1883 (nr 86)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB och i Växjö stifts- och gymnasiebibliotek.
G. O. H.-C., Ur mitt framfarna liv (1929);
[—.], En student upptäcker sitt land 1835. Anteckningar, utg. av S. Erixon (1942).

SBL, SMoK.

G. A. Aldén, Stora Målen och Sunnanvik. G. O. H.-C:s’ hem (Hyltén-Cavallius-föreningens årsb. 1923, s. 5–21);
J. E. Anderbjörk, G. O. H.-C. och Smålands museum (Ord och bild 1950, s. 473–478);
—, Sveriges äldsta landsortsmuseum (Hyltén-Cavallius-fören:s årsb. 1952, s. 33–62);
I. Collijn, Svenska fornskriftsällskapet 1843–1943 (1944);
S. Eriksson, Svensk diplomati och tidningspress under Krimkriget (1939);
A. Holmberg, Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt (1946);
A. Paulin, Svenska öden i Sydamerika (1951);
A. Ramm, [nekr.] (ANF 6, 1890, s. 288–290);
S. Svensson, G. O. H.-C. som grundare av en svensk folklivsforskning (Hyltén-Cavallius-fören:s årsb. 1952, s. 19–32);
C. W. von Sydow, G. O. H.-C. (Folkminnen och folktankar, 5, 1918, s. 72–78);
H. Wieselgren, I gamla dagar och i våra (1900, s. 465–471).