Ledamoter
Holmboe621

Christopher Andreas Holmboe


f. 19.3.1796   d. 2.4.1882

Professor i österländska språk vid Kristiania universitet; numismatiker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1838 (nr 13)

Hedersledamot
- Invald 12.4.1881 (nr 84)


Bibliografiska uppgifter

NBL1.