Ledamoter
Carlson620

Fredrik Ferdinand Carlson


f. 13.6.1811   d. 18.3.1887

F.d. professor i historia vid Uppsala universitet, förutvarande statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet.


Arbetande ledamot
- Invald 20.11.1855 (nr 86)

Hedersledamot
- Invald 1.3.1881 (nr 83)


Preses 1875 (2. h), 1883 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA.

SBL, SMoK.

C. A[nnerste]dt, [nekr.] (HT, 7, 1887, s. 202 ff.);
Gertz, s. 198;
B. Hildebrand i PHT, 40, 1939–40, s. 164 f.;
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
C. T. Odhner, F. F. C. (KVA Lefnadsteckningar, 4, 1899–1912, h. 3, s. 83–111);
C. H. Rundgren, Inträdestal [över C.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 2, 1887, s. 9–126, 891–897);
H. Schück, SA;
L. Stavenow, Den moderna vetenskapens genombrott i svensk historieskrivning (1928, s. 45 ff.);
—, Historisk tidskrift och den historiska vetenskapen i vårt land under ett halvt sekel (HT, 51, 1931, s. 4 f);
R. Torstendahl, F. F. C. 1811–1887 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009).